PO-PIA: 07:00 – 16:00
SO: 08:00-12:00
NE: zatvorené
PO-PIA: 07:00 – 16:00
SO: 08:00-12:00
NE: zatvorené

 

Cenník mechanizácie a náradia na prenájom

PROSÍM VYPLŇTE
    V zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím so spracovaním, uchovaním uvedených údajov vo formulároch iba pre spoločnosť STRENT
    s.r.o.,prostredníctvom stránky www.strent.sk v rámci počítačovej siete internet v poskytnutom rozsahu na predzmluvné účely po dobu 1 mesiaca. Čestne prehlasujem, že poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Dotknutá osoba má právo uvedený súhlas kedykoľvek odvolať v celom rozsahu zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu strent@strent.sk.